понеделник, 13 май 2024

По-високи данъчни облекчения за деца

Възползвайте се от по-високите данъчни облекчения за деца за 2021 г.


С приетите промени през декември 2020 г. в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., се въвеждат значително по-високи данъчни облекчения за ненавършили пълнолетие деца и деца с увреждания за доходите, придобити през 2021 г.

Размерът на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основни. На практика това означа, че държавата ще ви върне част от начисления през годината данък доход, като размерите на данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) са:
● при едно ненавършило пълнолетие дете – 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);
● при две ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);
● при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.)


Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.).

Начините за ползването на облекченията са два:

● чрез работодателя – в срок от 30 ноември до 31 декември – с подаване на декларация за ползване на данъчни облекчения за деца и за деца/за деца с увреждания по образец по чл.22в., ал.8 от ЗДДФЛ / чл.22 г., ал.7 от ЗДДФЛ. За ползване на данъчно облекчение за дете с увреждания е необходимо да се представи и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.

Актуални образци на декларация предстои да бъдат утвърдени и качени на сайта на Национална агенция за приходите.

● с подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, заедно с декларацията за ползване на данъчни облекчения за деца.

Отстъпката се заявява за ползване само от единия родител.

Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Важно условие за ползване на облекчението е лицето, което заявява ползването на данъчното облекчение, да няма неплатени задължения към държавата.

Родители, които през 2021 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението.

При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.


За пълните условия и допълнителна информация може да посетите сайта на НАП.

- Реклама -

Прочети още

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни статии